MANUELE LYMFEDRAINAGE VOLGENS VODDER​

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Zowel het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen als het uitwisselen van bouw- en afbraakstoffen, zuurstof of koolzuurgas gebeurt via het lymfevocht.

Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert, aangezien de lymfe een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Wanneer er echter door operatie, ziekte, stress of traumata een onevenwicht op lymfeniveau ontstaat kan dit resulteren in een zichtbaar of niet-zichtbaar oedeem. Het evenwicht kan terug hersteld worden met behulp van manuele lymfedrainage. Deze therapie gebeurt met de handen en wordt aangevuld met preventieve tips, zwachtelen, lymfetaping of lymfopresstherapie indien genoodzaakt.

​Indicaties:

  • ​na borstsparende operatie of na borstamputatie
  • na volledige of gedeeltelijke lymfeklierwegname
  • na kaakchirurgie
  • na atlascorrectie-behandeling
  • oedeem na orthopedische operatie (knie, hand, elleboog,…)
  • lymfoedeem, veneus oedeem of lipoedeem (enkel fase 1 of 2)
  • oedeem onderste ledematen bij zwangerschap, door warmte, …
  • littekenbehandeling, bloeduitstorting,… (microvascularisatie wordt gestimuleerd)
  • relaxatie bij migraine en slapeloosheid