EVENWICHTSSTOORNISSEN

De duizeligheid (of vertigo) bij BPPV wordt meestal veroorzaakt door bewegingen/ verandering van de stand van het hoofd (zoals draaien van het hoofd, vooroverbuigen, omhoog kijken,…). De duur van de duizeligheid varieert van enkele seconden tot minuten. Wanneer men de uitlokkende bewegingen herhaalt, zal de duizeligheid/vertigo minder worden.

Meestal wordt dit veroorzaakt door een tijdelijke stoornis in het evenwichtsorgaan in ons binnenoor, met name door de aanwezigheid van ‘oorkristallen’ in een deel van het binnenoor waar ze zich niet horen te bevinden, namelijk de halfronde kanalen (=canalolithiasis). De kristallen zijn afkomstig uit het utriculum maar hebben zich verplaatst door een infectie, een hoofdtrauma of door degeneratie van het binnenoor door het ouder worden.

Hierdoor wordt de stroming van het vocht (endolymfe) in de kanaaltjes verstoord en wordt het evenwichtsorgaan bij hoofdbewegingen te fel of te langdurig geprikkeld, met duizeligheid als gevolg.

Bij mensen onder de 50 jaar is de voornaamste oorzaak van BPPV een verwonding aan het hoofd. Bij mensen boven de 50 is degeneratie van het evenwichtsysteem in het binnenoor de belangrijkste oorzaak.

Vestibulaire habituatie training na een onsteking van het evenwichtsorgaan:

bij een ontsteking aan het evenwichts orgaan treden er specifieke symptomen op. Zo kan het zijn dat deze mensen een gevoel van ronddraaien krijgen terwijl ze stilstaan. Andere symptomen zijn problemen met het evenwicht, misselijkheid en overgeven.

De behandeling van deze duizeligheid doen we met vestibulaire habituatie training. Met deze training proberen we:

  • duizeligheid en zichtproblemen te verminderen.
  • verbetering van balans en evenwichtsstoornissen te bekomen.
  • vermindering van angst bij bewegen.